uw particuliere psycholoog (ook bij u thuis) 

  betrouwbaar, effectief en discreet
relatie-, seksuele- en werkproblematiek


Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen effectieve methode om klachten als angst, depressie, onzekerheid maar ook seksuele problemen en relatietherapie aan te pakken.

Cognitieve Gedragstherapie is een samenvoeging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Als men spreekt over 'cognitieve gedragstherapie' kan meestal zowel 'cognitieve therapie' als 'gedragstherapie' en 'cognitieve gedragstherapie' worden bedoeld. Beide psychotherapeutische methoden zijn sterk gericht op de actualiteit. In gedragstherapie en cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Cognitieve therapie en gedragstherapie stoelen beide op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste tien jaar zijn cognitieve therapie en gedragstherapie meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT. 


Wetenschappelijke onderbouwing

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn beiden nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie dikwijls vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt - goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat 'anders leren denken' en 'anders leren doen' uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Door al deze inzichten zijn cognitieve therapie en gedragstherapie steeds hechter verweven tot cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.


Bron: www.VGCt.nl