uw particuliere psycholoog (ook bij u thuis) 

  betrouwbaar, effectief en discreet
relatie-, seksuele- en werkproblematiek


Waarom contract vrij?

Waarom werk ik als particuliere psycholoog/coach zonder verzekeraars? 


Ik ben tegen de huidige vorm van marktwerking in de zorg. Tegen de macht die de zorgverzekeraar krijgt. Tegen het feit dat kwaliteitszorg ondergeschikt is gemaakt aan geld.


Onder het mom van kwaliteitsbewaking of kwaliteitsverbetering ben ik gedwongen een deel van mijn geheimhouding vrij te geven. Verzekeraars hebben recht op inzage, bepalen welke methoden ik gebruik, welke klachten ik wel en welke klachten ik niet mag behandelen, hoeveel gesprekken u mag hebben en dwingen mij om u een stoornis op te plakken.

Dit druist in tegen mijn opvatting van de mens en zijn klachten en het beeld dat ik heb van de mensen die mijn praktijk bezoeken. Dat zijn geen gestoorde mensen maar “normale” mensen die tegen obstakels aanlopen in een bepaalde fase van hun leven. Niet iedere klacht is een ziekte of een stoornis en zo wil ik u ook niet zien en behandelen. Ik wil bezig gaan met het behandelen van uw klachten en daar mijn tijd aan besteden en niet mijn tijd besteden met het maken van een puzzel om u in een hokje te kunnen proppen waar uw verzekeraar tevreden mee is. 


Om mijn kwaliteit te waarborgen wil ik ook zelf mijn uurtarief bepalen. Een uurtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald wordt en niet door verzekeraars. Ik wil de kwaliteit van mijn gesprekken bewaken door het volgen van na-en bijscholingen. Niet door het in laten vullen van ongevalideerde vragenlijsten.


Ik hou van mijn vak en ik denk dat mensen die houden van wat ze doen ook het beste zijn in wat ze doen. De liefde voor mijn vak is door de toenemende bemoeienis van verzekeraars de laatste jaren steeds meer afgenomen en daarom heb ik besloten daar een halt aan toe te roepen. Ik werk weer op de manier zoals ik wil werken, met u als cliënt op de eerste plaats en de focus op de behandeling i.p.v. de administratie.